โปรฯ ศุกร์ 18 ธ.ค. 58 มา 3 จ่าย 2 ( อายุ 15 – 23 ปี )

Dec 17, 2015
admin

hotpot-3pay2-800x435

โปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 (สำหรับอายุ 15 – 23 ปี) เฉพาะ วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 58 เท่านั้น !! ที่ HOT POT และ DAIDOMON ทุกสาขา

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียง
>> ทุกคนต้องอยู่ในช่วงอายุ 15 – 23 ปี (พ.ศ.2535-2543) พร้อมแสดงบัตรประชาชนก่อนใช้บริการ
>> Like & Share รูปโปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 จากสื่อใดสื่อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น Facebook / Instagram HOTPOTBUFFET หรือwww.hotpot.co.th พร้อมพิมพ์ ‪#‎HOTPOT3จ่าย2‬ และ#HOTPOTBUFFET จากนั้นเเสดงภาพให้พนักงานเพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไขและกติกาการรับสิทธิ์ มา 3 จ่าย 2 ( อายุ 15-23 ปี )
1. Like & Share รูปโปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 จากสื่อต่างๆ จากสื่อใดสื่อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นFacebook / Instagram HOTPOTBUFFET หรือ www.hotpot.co.th พร้อมพิมพ์ #HOTPOT3จ่าย2 และ ‪#‎HOTPOTBUFFET‬
2.แสดงรูปโปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 (ที่มีการกด Like & Share และพิมพ์#HOTPOT3จ่าย2 และ #HOTPOTBUFFET ) พร้อมแสดงบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ์ หรือสามารถใช้บัตรอื่นๆ ที่แสดงพ.ศ.เกิดเพื่อรับสิทธิ์ได้
3. ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องมีช่วงอายุ 15 ถึง 23 ปี (พ.ศ.2535-2543) ทั้งหมด ทั้ง 3 คน
4. เฉพาะราคาปกติเท่านั้น (ราคาปกติท่านละ 359 บาท)
5. รับสิทธิ์ส่วนลด มา 3 จ่าย 2 ต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ (ทุกๆ 3 ท่าน)
6. สามารถใช้ได้เฉพาะวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 58
7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้
8. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสาขาของ HOT POT และ DAIDOMON ยกเว้น HOT POT SHABU
9. กรณีลูกค้าทำบัตรประชาชนหายสามารถใช้บัตรอื่นๆ ที่แสดงพ.ศ.เกิดเพื่อรับสิทธิ์ได้