ประกาศผลผู้ได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 100.- จากการทำ″แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ” ประจำเดือน กันยายน 2560

Oct 02, 2017
admin

Online Comment notice reward 1900 x 800 px-01

ประกาศผลผู้ได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 100.- จากการทำ“แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ” ของ HOT POT ประจำเดือน ก.ย. 2560

โดยสามารถยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • หน้าสมาชิกใน Application HOT POT

hotpot member-tab screenshot

 • ที่อยู่สำหรับจัดส่ง บัตรกำนัล
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

มาที่เมล์ crm@hotpot.co.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นี้

 1. สุวิทย์ สอนเวช                     รหัสสมาชิก  23855519
 2. อุไร จิตต์วิวัฒน์                     รหัสสมาชิก 22561422
 3. ธัญญรัตน์ ภู่ภิรมย์ชัยกุล          รหัสสมาชิก 23556517
 4. มงคลชัย วาจาอนุรักษ์            รหัสสมาชิก 23782002
 5. ขวัญใจ มีโพธิ์งาม                 รหัสสมาชิก 22053518
 6. กิติศักดิ์ อ่อนปาน                  รหัสสมาชิก 23734919
 7. สิทธิชัย จันทรวงศ์ไพศาล        รหัสสมาชิก 01064292
 8. ศรัณยู วรรณา                       รหัสสมาชิก 23899360
 9. พรพิมล วงศ์แสง                   รหัสสมาชิก 23651681
 10. Manussawee Lerteittipong    รหัสสมาชิก 21804702

ทางทีมงานจะส่งบัตรกำนัลส่วนลดให้แก่ “สมาชิก HOT POT” ผู้ที่ยืนยันรับสิทธิ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 (ทางไปรษณีย์ไทย)

สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากที่นี่ >> http://hotpot.co.th/?p=7247

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง