ประกาศผลผู้ได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 100.- จากการทำ″แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ” ประจำเดือน สิงหาคม 2560

Sep 06, 2017
admin

Online Comment notice reward 1900 x 800 px-01

ประกาศผลผู้ได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 100.- จากการทำ“แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ” ของ HOT POT ประจำเดือน ส.ค. 2560

โดยสามารถยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • หน้าสมาชิกใน Application HOT POT

hotpot member-tab screenshot

 • ที่อยู่สำหรับจัดส่ง บัตรกำนัล
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

มาที่เมล์ crm@hotpot.co.th ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 นี้

 1. ฐิตินันท์ เล็กท่าไม้                   รหัสสมาชิก  23264265
 2. Sasithorn Pinitpongpun          รหัสสมาชิก 23790696
 3. ภัทรรัฐ ภักดีถวัลย์                   รหัสสมาชิก 23848948
 4. เอกลักษณ์ ยิ้มแย้ม                  รหัสสมาชิก 22454737
 5. Kwang Thong                       รหัสสมาชิก 22928788
 6. ธีรภัทร นวลศิริ                        รหัสสมาชิก 23014044
 7. เกียรติศักดิ์ จันทวี                    รหัสสมาชิก 22595081
 8. เมยาวี เพชรแก้ว                      รหัสสมาชิก 23838880
 9. กรธัช ชวสาธนกิจ                     รหัสสมาชิก 23840850
 10. รัตนารี. สุขตระกูล                    รหัสสมาชิก 23750670

ทางทีมงานจะส่งบัตรกำนัลส่วนลดให้แก่ “สมาชิก HOT POT” ผู้ที่ยืนยันรับสิทธิ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 (ทางไปรษณีย์ไทย)

สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากที่นี่ >> http://hotpot.co.th/?p=7247

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง