บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาประจำปี 2559

Jan 27, 2016
admin

hotpotgroup1

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาประจำปี ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี – รังสิต ภายในงานประชุมสัมมนาประจำปีนี้ ด้วยหัวข้อการจัดงานว่า ” ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ ” ทางบริษัทและพร้อมทั้งทีมผู้บริหาร พนักงาน ทุกคน มีวิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆที่จะต้องการพัฒนาธุรกิจและการบริหารในทุกภาคส่วน ให้ตอบรับ สอดคล้อง กับผู้บริโภค ลูกค้าของเรา ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด ตามหัวข้อที่ว่า ” ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ ” เราพร้อมที่จะพัฒนา และก้าวต่อไป เพื่อผู้บริโภคและลูกค้าของเราทุกท่าน ตลอดไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง