เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. ทานฟรี

Jan 08, 2015
admin

 

hotpot-online-children-day-04

สิทธิพิเศษเฉพาะน้องๆ หนูๆ ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 110 ซ.ม. รับสิทธิ์ทานฟรี!! วันนี้ที่ ฮอท พอท และไดโดมอนทุกสาขา รีบมาฟินกันน้า

* รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม *
– สามารถรับสิทธิ์เด็ก ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. ( ทานฟรีได้ 2 ท่าน / 1 ครอบครัว / 1 ใบเสร็จ )
– เด็กที่มีส่วนสูงมากกว่า 110 ซม. แต่ไม่เกิน 130 ซม. จะคิดในราคาเด็ก ท่านละ 159 บาท ( สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน )
– สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน