HOT POT ตอบเเทนสังคมหนุนนิทรรศการ “NASA-A HUMAN ADVENTURE” เพิ่มความรู้สู่เยาวชน

Dec 08, 2014
admin

Hot Pot -Nasa

คุณสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ร่วมเปิดงานนิทรรศการอวกาศ “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” (NASA – A HUMAN ADVENTURE) ซึ่งจัดขึ้น ณ ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (Bangkok Convention Center) ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในครั้งนี้ ฮฮท พอท ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดนิทรรศการอวกาศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยมุ่งหวังให้การสนับสนุนให้เด็กไทย ได้สัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมการสำรวจอวกาศของ NASA นิทรรศการที่สะท้อน ให้เห็นถึงความมุ่นมั่นใน การทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมในการเดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้สำเร็จครั้งแรก รวมทั้งพัฒนาการเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอวกาศที่ใช้ใน ประเทศไทย นอกจากนี้ ฮอท พอท ยังได้เตรียมสนับสนุนอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเมนูพิเศษจากฮอท พอท ให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากทั่ว ประเทศจำนวน 1,000 คน ที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้HOT POT ยังได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมออกบูธ HOT POT GALAXY และ HOT POT SPACE CAFÉ โดยบูธ HOT POT GALAXY จะเป็นบูธกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้ร่วมงานมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ ฮอท พอท ลุ้นรับของที่ระลึก POT JUNG COLLECTION พร้อมมีบริการตู้ Selfie ให้ผู้ร่วมงานถ่ายภาพในฉากอวกาศของ ฮอท พอท เก็บไว้เป็นที่ระลึกกับครั้งหนึ่งของนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ของไทย โดยงานดังกล่าวตลอดโครงการ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมบูธ HOT POT GALAXY และ HOT POT SPACE CAFÉ กว่าแสนคน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง