เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (CTU)

Mar 03, 2014
admin

ชั้น 4
277/3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข็ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
042-243-208
095-208-0142