เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก

Mar 03, 2014
admin

ชั้น 3
055-338-411
9/99 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000