เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (CTLPG)

Mar 03, 2014
admin

ชั้น 3
319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  52100
054-010-702
095-208-0129