เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

Mar 03, 2014
admin

ชั้น 3
054-010-702
319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  52100