เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ (CTHY2)

Feb 27, 2014
admin

ชั้น 5
1518 (ล๊อค507) ม.17 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-339-988
095-208-0126