เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

Feb 26, 2014
admin

ชั้น 4
043-288-366
99 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000