เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

Feb 26, 2014
admin

ชั้น 2
053-179-856
99/9 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000