เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

Feb 26, 2014
admin

ชั้น 3
038-053-696
55/88-9 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000