เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี (CTCH)

Feb 26, 2014
admin

ชั้น 3
55/88-9 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
038-053-696
095-208-0118