เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

Feb 25, 2014
admin

ชั้น 4
053-281-363
2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100