เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (CTLP)

Feb 20, 2014
admin

ชั้น 4
1697 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02-937-1823
095-208-0128